Enquête Geloofsgemeenschap Rossum

Team studenten Stidio 8 Saxion

Toekomst van de H.Plechelmuskerk Rossum

Wij zijn een groep derdejaars studenten van Studio 8, een ontwerpstudio van de Jan de Bouvrie academie aan het Saxion in Deventer.

De Locatieraad van de Geloofsgemeenschap en de werkgroep “Ons Kerkgebouw Rossum 2030” geven ons de mogelijkheid om een onderzoek te doen in het kader van herbestemming kerkelijk erfgoed.

Een gevolg van terugloop van het aantal kerkbezoeken is dat veel kerken in de toekomst leeg komen te staan. Voor de  H. Plechelmuskerk is dat momenteel nog niet het geval maar in de toekomst is het behoud van alleen maar een religieuze functie hoogstwaarschijnlijk niet meer mogelijk. De kerk is een beeldbepalend gebouw en tevens een rijksmonument. Er zal daarom goed nagedacht moeten worden over de toekomst van het gebouw waarbij de culturele en architectonische waarde behouden blijven.

We houden ons in een  periode van 20 weken bezig met de vraag ‘Hoe creëren we een multifunctioneel ontwerp met een verdienmodel dat aansluit op de behoeften van de bewoners van Rossum?’.

Allereerst hebben we een enquête opgesteld waarmee we willen onderzoeken wat het draagvlak is voor het behoud van het kerkgebouw, we willen graag weten wat het gebouw voor de inwoners betekent en zijn benieuwd naar hoe men de toekomst van het gebouw ziet.

Corona maakt het verspreiden van de enquête niet eenvoudig. Toevoegen aan het Parochieblad is niet mogelijk omdat het blad slechts digitaal verschijnt.

We hebben er voor gekozen de verenigingen te vragen om de enquête via Facebook aan hun leden voor te leggen. Ook is de enquête digitaal op de site van zowel de geloofsgemeenschap als die van Kulturhus De CoCeR te beantwoorden.

De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor het ontwerp. We zijn vier weken geleden met de opdracht begonnen en we werken met veel plezier aan deze interessante opdracht.

De enquête is digitaal beschikbaar op deze site.

Kulturhus biedt rustige (thuis)werk ruimte

Kulturhus de CoCeR: bovenverdieping gereed

KamerDe interne verbouwing van de CoCeR in Rossum vordert. Zo is inmiddels de bovenverdieping gereed en ook toegankelijk gemaakt via een lift.

Momenteel wordt er gewerkt op de begane grond: de keuken wordt vergroot en van nieuwe apparatuur voorzien. Daarvoor moet de bar een andere plek krijgen. Een reden om ook de bar te vernieuwen. De ontmoetingsruimte krijgt een andere indeling en wordt nieuw ingericht, deels met een horecafunctie voor overdag.

LiftEchter door de coronamaatregelen kunnen de ruimtes boven niet gebruikt worden voor vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten.

Voor mensen die thuis (moeten) werken, maar daar geen geschikte plek vinden bieden onze bovenruimtes wel mogelijkheden. Met inachtneming van de coronamaatregelen zijn er prima werkruimtes, voorzien van meubilair en een uitstekende wifi-verbinding.

KamerBelangstelling voor zo’n alternatieve werkplek? Neem dan contact op met ons beheer/bestuur voor meer informatie.

Voor deze aangelegenheid te bereiken onder 06-51926070 (Hans Engelbertink) of via info@kulturhus-de-cocer.nl.

Fysiotherapie de Essen is gestart in Kulturhus Rabo de CoCeR

Fysiotherapie de Essen

Aangezien de verbouwing “eerste fase” inmiddels (bijna) is afgerond hebben we de mogelijkheid om onze nieuw gebruiker Fysiotherapie de Essen welkom te heten in de CoCeR.

De praktijk is maandag begonnen en inmiddels hebben de eerste patiënten kennis kunnen maken met de nieuwe omgeving.

Maandag 4 januari was Jan Nijland, voorzitter bestuur van de CoCeR, aanwezig om deze dag feestelijk te laten beginnen. Door het overhandigen van een bloemetje aan een van de medewerkers van de praktijk, Ronald Roerink, is de start van Fysiotherapie de Essen een feit.

Wij wensen Jeroen Busch en zijn collega’s een mooie tijd toe in Kulturhus Rabo de CoCeR.

De CoCeR is tijdens de feestdagen gesloten

Beste inwoners van Rossum en omgeving

Tijdens de kerstvakantie en de komende feestdagen is de CoCeR een aantal dagen gesloten. Zijn er activiteiten gepland dan gaan die gewoon door.

 • dinsdag 24 december: alleen op verzoek open.
 • woensdag 25 december: 1e Kerstdag de gehele dag gesloten.
 • donderdag 26 december: 2e Kerstdag de gehele dag gesloten.
 • vrijdag 27 december: alleen op verzoek open (Filmhuis gaat gewoon door)
 • maandag 30 december: gesloten.
 • dinsdag 31 december: gesloten.
 • woensdag 1 januari: Nieuwjaarsdag gesloten.
 • donderdag 2 januari: alleen op verzoek open.
 • vrijdag 3 januari: alleen op verzoek open

Het bestuur van Kulturhus Rabo de CoCeR wenst alle vrijwilligers, gebruikers en de inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2020.

Gedeelte erker

Computer inloop uur in de CoCeR – 3e woensdag van de maand

Computerhulp nodig bij uw computer, tablet of smartphone?

Elke 3e woensdag van de maand zijn we in de CoCeR aanwezig. Voor u/jij kunt dan ondersteuning krijgen bij problemen met uw/jou computer, laptop of telefoon.

Blijf niet het probleem maar op ons “spreekuur”. Vragen kost niets.

U bent welkom tussen 19:00 en 20:00 uur.

VOLGENDE KEER 15 JANUARI 2020

Computerhulp in de CoCeR

Officiële start verbouwing Kulturhus Rossum

Start project “Mijn Kulturhus 3.0”

Bijdrage Rabobank

Vanmiddag om 14:00 u heeft de officiële start plaatsgevonden van het hiervoor genoemde project.

Door bijdragen van de Provincie Overijssel, de Gemeente Dinkelland, Duurzaamheidsfonds NAM, de Rabobank, het Oranjefonds, het VSB fonds en de Stichting DOEN is het mogelijk om deze verbouwing re realiseren.

Op de foto voorzitter Jan Nijland met de cheque van het Coöperatiefonds van de Rabobank.

Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Medlon bloedafname

Prikpost in Rossum

Bloed prikken bij de prikpost in Rossum

Al een aantal jaren in het mogelijk om in Rossum bloed te prikken. Medlon is elke donderdag aanwezig in de CoCeR. En.. er wordt u ook nog een kopje koffie/thee aangeboden.

Maak gebruik van deze voorziening.

Elke donderdagmorgen (uitgezonderd feestdagen) kunt u bloed prikken in Kulturhus Rabo de CoCeR tussen 8.00 en 9.00 uur. Kijk voor alle informatie op: Medlon.

De CoCeR is om 7.45 uur open zodat u de gelegenheid hebt om even rustig te wachten.

Protocol Corona

CORONAPROTOCOL KULTURHUS RABO DE COCER PER 1 JUNI 2020

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen buurthuizen en ontmoetingscentra vanaf 1 juni 2020 weer open voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Voorwaarde voor opening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Om het kulturhus  veilig te kunnen gebruiken heeft het bestuur dit protocol opgesteld.

Richtlijnen RIVM

Kulturhus Rabo de CoCeR volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

 • Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 • Er worden geen handen geschud
 • Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog
 • Regelmatig de handen met zeep wassen, ook tussen de vingers.
 • In papieren zakdoekjes snuiten en niet aan het gezicht zitten

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

 • Kulturhus Rabo de CoCeR meldt zich bij de GGD indien ze een ziektegeval (Corona) heeft
 • Voor elke bezoeker en gebruiker zijn er op statafels in de ontmoetingsruimte desinfectiedoekjes en/of handalcohol en papieren handdoekjes beschikbaar.
 • Jassen worden opgehangen aan de stoel van de gebruiker.
 • De kapstokken mogen niet worden gebruikt.
 • Maximaal 1 persoon achter de bar of de balie
 • Bij contante betalingen wordt zoveel mogelijk gepast betaald.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van melkkannetjes of suikerpotten maar wel van melkcups en suikerzakjes.
 • Glazen worden niet gereinigd in de spoelbak maar in de vaatwasser.
 • Serviesgoed wordt ook niet met de hand afgewassen maar gaat na gebruik in de vaatwasser.

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

Alle ruimten in het kulturhus worden voor 1 juni a.s. schoongemaakt en daarna 2 keer per week schoongemaakt . Daarnaast vindt er dagelijks schoonmaak plaats van de handgrepen, toiletten en tafels.

Ouders en kinderen:

Kinderen die een activiteit in het Kulturhus volgen worden na afloop door 1 ouder/verzorger opgehaald.

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Wellijn Rossum is als eigenaar van het Kulturhus Rabo de CoCeR  verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van het gebouw.  Wij laten ons daarin bijstaan door een beheerder en vrijwilligers.

Beheerder en vrijwilligers.

De beheerder en vrijwilligers die werkzaam zijn in ons gebouw zijn op de hoogte gebracht van dit protocol.. Het bestuur is verantwoordelijk voor de begeleiding van de vrijwilligers in samenwerking met de werkgroep beheer.  Voor vragen kan men zich wenden tot de volgende leden van de werkgroep beheer:

 • Beheerder Jan Bouwhuis, tel. 06-55527757
 • Ben Deterink 06-20571604 of
 • Hans Engelbertink: 06-51926070

Opening van het kulturhus ingaande dinsdag 2 juni 2020

Prikpost Medlon

Elke donderdag is er de mogelijkheid om bloed te prikken tussen 8:00 en 9:00 uur.

Dorpsbibliotheek

 • Op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
 • Op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

Tijdelijk onderkomen Kinderopvang De Knapzak

I.v.m. een verbouwing maakt Kinderopvang De Knapzak tijdelijk gebruik van ruimte in het Kulturhus op maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdag.

Er  is vanaf 1 juni weer individuele muziekles mogelijk

Binnen de muziekfederatie is afgesproken dat er vanaf 1 juni a.s weer individuele muzieklessen kunnen worden gegeven.

Na 1 juni weer vergaderingen of bijeenkomsten.

Verzoeken om reservering kan men per e-mail richten aan: afspraken@kulturhus-de-cocer..nl  of telefonisch in overleg met de  beheerder of dienstdoende vrijwilliger via 0541-625824.

ls er ruimte beschikbaar is dan gelden voor het  maximaal aantal toe te laten gebruikers de volgende aantallen (basis ± 20 personen per 100 m2 )

Theaterzaal  =  38 personen  en Ontmoetingsruimte = 30 personen

Kamer 0.1   =  6 personen

Kamer 0.2.  =  8 personen

Kamer 0.4   = 12 personen

Kamer 1.5   = 15 personen

Kamer 1.3   =  6 personen

Kamer 1.2   =  5 personen

Kamer 1.1.  =  5 personen

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Dit protocol hangen we op bij de hoofdingang van het Kulturhus en leggen we op de tafels en  in de ontmoetingsruimte van het Kulturhus. Tevens maken wij dit bekend in het parochieblad Rossum en op social media.

Vervolgstappen:

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.

Rossum: 28 mei 2020

Bestuur Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum

 

 

Dorpsbieb

Openstellingsuren Dorpsbieb Rossum

Beste mensen.

Het is zover dat we de Dorpsbieb, met wat aanpassingen, weer kunnen openen. De openingstijden zijn woensdag- en vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. U wordt verzocht om zich aan de regels te houden die door de overheid zijn vastgesteld. In de CoCeR is een vrijwilliger van de Dorpsbieb aanwezig om u aanwijzingen te geven.

Voor meer informatie: dorpsbiebrossum.com

Veel leesplezier.