Bericht van Fysiotherapie de Essen

17 maart – Bericht van Fysiotherapie de Essen:

Stand van zaken Fysiotherapie de Essen en Corona.

Beste cliënt,

We krijgen veel vragen over de praktijk en of behandelingen doorgaan.

Ja, individuele behandelingen bij gezonde mensen gaan vooralsnog door. Zowel op de locatie Bossink als aan de Grotestraat 8.

Er wordt aan fysiotherapeuten gevraagd aan het werk te blijven om huisartsen te ontlasten.

Op deze manier houden we mensen op de been zodat ze zoveel mogelijk kunnen blijven functioneren.

Heb je een afspraak of wil je deze maken? Als je geen ziekte verschijnselen hebt kan dat gewoon.

Zie de website van het RIVM voor waar je op moet letten: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Onze praktijk hanteert momenteel extra strikte hygiëne regels.

Mensen met een zwakke gezondheid, zwangere vrouwen en mensen die actief een chemokuur volgen komen niet.

Deze mensen kunnen gebruik maken van een telefonisch consult of online fysio mogelijkheden. Installeer dan alvast de app ‘PhysiApp’ uit de playstore of appstore, en bel de praktijk op 0683841159 of op 0541-518016.

Groepslessen en groepstherapie ligt allemaal stil tot en met 6 april.

Mochten de omstandigheden wijzigen dan melden we ons met nieuwe info op onze eigen facebook pagina (Fysiotherapie de Essen) en Instagram (fysio_de_essen). Handig om te volgen dus.

Vriendelijke groet,

Team Fysiotherapie de Essen
www.fysiotherapiedeessen.nl
Grotestraat 8, Rossum

 

Gedeelte erker

Computer inloop uur in de CoCeR – 3e woensdag van de maand

Computerhulp nodig bij uw computer, tablet of smartphone?

Elke 3e woensdag van de maand zijn we in de CoCeR aanwezig. Voor u/jij kunt dan ondersteuning krijgen bij problemen met uw/jou computer, laptop of telefoon.

Blijf niet het probleem maar op ons “spreekuur”. Vragen kost niets.

U bent welkom tussen 19:00 en 20:00 uur.

VOLGENDE KEER 15 JANUARI 2020

Computerhulp in de CoCeR

Kulturhus de CoCeR

Schilder avonden in Rossum

Vanaf 9 oktober zijn er, van 19:30 tot 21:30 uur, 4 schilder avonden in de CoCeR in Rossum. Bent u creatief en wilt u het wel eens proberen, Meld u aan via onderstaand mailadres.

De kosten zijn € 40,00.

De avonden zijn op:

  • 14 januari 2020
  • 28 januari 2020
  • 11 februari 2020
  • 25 februari 2020
  • 10 maart 202010

Hebt u belangstelling? Dan kunt u zich opgeven voor deze avonden.

Dat kan via e-mail: afspraken@kulturhus-de-cocer.nl

Schilderen 2020

Vakanties in en om Rossum

Vakantie in Twente

Om te noteren in uw agenda: de schoolvakanties tot en met komende zomer.

Wij vallen in de regio Noord.

  • Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020.
  • Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 23 februari 2020.
  • Meivakantie: 25 april t/m 3 mei 2020.
  • Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus 2020.
  • Bouwvakvakantie: 18 juli t/m 8 augustus.

Theatergroep Theater Vitaal

Theater Vitaal is een nieuwe theatergroep voor 60 plussers. Deze Theatergroep maakt producties waarin “oudere” spelers met pit het wel en wee van hun eigen generatie in beeld willen brengen. Ontroerende verhalen, met een stukje herkenning maar ook met veel humor.

Petra Oude Lashof heeft, samen met Carla Leussink en Betsie Maathuis, het plan opgevat deze groep op te richten. Elke vrijdagmorgen van 10.45 uur tot 12.15 uur komen ze bij elkaar om bezig te gaan met theater. Oefeningen, schrijven, spelen kortom alles wat met theater te maken heeft. Petra geeft les in improvisatie en toneelspelen. De planning is om tegen de kerst voor een selecte groep een klein toneelstuk met eventueel zang op te voeren over de Kerst….

Gezellig(?).

Vrijdag 13 september was de eerste bijeenkomst en er hebben zich al een stuk of 12 enthousiaste dames gemeld en zelf 1 heer. Dus heren, kom op en doe mee! Er zit in ons dorp nog zoveel onontdekt talent hebben we al gemerkt. Dus het belooft nog wat.

Theater Vitaal, gezelligheid, lol hebben met elkaar, samen theater maken en naar theater gaan.

Elke vrijdag van 10.45 uur tot 12.15 uur repetitie in ons Kulturhus Rabo de CoCeR.

Medlon bloedafname

Prikpost in Rossum

Bloed prikken bij de prikpost in Rossum

Al een aantal jaren in het mogelijk om in Rossum bloed te prikken. Medlon is elke donderdag aanwezig in de CoCeR. En.. er wordt u ook nog een kopje koffie/thee aangeboden.

Maak gebruik van deze voorziening.

Elke donderdagmorgen (uitgezonderd feestdagen) kunt u bloed prikken in Kulturhus Rabo de CoCeR tussen 8.00 en 9.00 uur. Kijk voor alle informatie op: Medlon.

De CoCeR is om 7.45 uur open zodat u de gelegenheid hebt om even rustig te wachten.

Kulturhus de CoCeR

Update ontwikkelingen Kulturhus 3.0

Logo Dorpsraad Logo Kulturhus

Aan alle inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe.

Dorpsraad en de CoCeR:  “Mijn Kulturhus 3.0”

De Dorpsraad Rossum-Lemselo-Volthe en Kulturhus de CoCeR hebben gezamenlijk, ter versterking van de leefbaarheid in Rossum, het plan “Mijn Kulturhus 3.0” in het leven geroepen.

Dit plan voorziet in de realisatie van een dag-horeca gelegenheid met terrasvoorziening aan de zijde van het Thijplein, een maaltijdservice en een buurtsuper met Frank Diepenmaat als beoogde huurder/exploitant.

Met betrekking tot de financiën zijn substantiële bedragen toegezegd of in het vooruitzicht gesteld door o.a. de Provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland. Ook het Kulturhus draagt bij aan investeringen

Er is een groot aantal gesprekken gevoerd tussen Dorpsraad, Kulturhusbestuur en Frank met zijn adviseurs. Daarbij zijn zowel de organisatorische- als financiële voorwaarden belicht.

Gezamenlijk echter hebben alle betrokken partijen moeten constateren dat het plan als totaal economisch niet haalbaar is. Buurtsuper en maaltijdservice maken nu geen deel meer uit van het plan.

Dorpsraad en Kulturhus hebben besloten om het plan “Mijn Kulturhus 3.0” verder intact te laten, waarbij de doelstelling overeind blijft: “De leefbaarheid van Rossum verbeteren met een Kulturhus als centrum van de dorpsgemeenschap door deze accommodatie aan te passen aan nieuwe functies.”

Zo blijft het terras met daghoreca als ontmoetingspunt en verfraaiing van het Thijplein deel uitmaken van het plan, evenals een aangepaste keuken voor het bereiden van maaltijden t.b.v. gebruikers en eigen dag-horeca en een lift om de bovenverdieping toegankelijker te maken.

De uitkomsten van het dorpsproject “Mijn Rossum 2030” bieden aanknopingspunten om ook nieuwe functies te huisvesten.

De enquête van oktober 2018 kunt u nog bekijken op de site.

Het Bestuur van de CoCeR, mede namens de Dorpsraad

Lees meer over de resultaten.