Auteur archieven: Ben Deterink

Medlon bloedafname

Prikpost in Rossum

Bloed prikken bij de prikpost in Rossum

Al een aantal jaren in het mogelijk om in Rossum bloed te prikken. Medlon is elke donderdag aanwezig in de CoCeR. En.. er wordt u ook nog een kopje koffie/thee aangeboden.

Maak gebruik van deze voorziening.

Elke donderdagmorgen (uitgezonderd feestdagen) kunt u bloed prikken in Kulturhus Rabo de CoCeR tussen 8.00 en 9.00 uur. Kijk voor alle informatie op: Medlon.

De CoCeR is om 7.45 uur open zodat u de gelegenheid hebt om even rustig te wachten.

Protocol Corona

CORONAPROTOCOL KULTURHUS RABO DE COCER PER 1 JUNI 2020

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen buurthuizen en ontmoetingscentra vanaf 1 juni 2020 weer open voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Voorwaarde voor opening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Om het kulturhus  veilig te kunnen gebruiken heeft het bestuur dit protocol opgesteld.

Richtlijnen RIVM

Kulturhus Rabo de CoCeR volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

 • Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 • Er worden geen handen geschud
 • Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog
 • Regelmatig de handen met zeep wassen, ook tussen de vingers.
 • In papieren zakdoekjes snuiten en niet aan het gezicht zitten

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

 • Kulturhus Rabo de CoCeR meldt zich bij de GGD indien ze een ziektegeval (Corona) heeft
 • Voor elke bezoeker en gebruiker zijn er op statafels in de ontmoetingsruimte desinfectiedoekjes en/of handalcohol en papieren handdoekjes beschikbaar.
 • Jassen worden opgehangen aan de stoel van de gebruiker.
 • De kapstokken mogen niet worden gebruikt.
 • Maximaal 1 persoon achter de bar of de balie
 • Bij contante betalingen wordt zoveel mogelijk gepast betaald.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van melkkannetjes of suikerpotten maar wel van melkcups en suikerzakjes.
 • Glazen worden niet gereinigd in de spoelbak maar in de vaatwasser.
 • Serviesgoed wordt ook niet met de hand afgewassen maar gaat na gebruik in de vaatwasser.

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

Alle ruimten in het kulturhus worden voor 1 juni a.s. schoongemaakt en daarna 2 keer per week schoongemaakt . Daarnaast vindt er dagelijks schoonmaak plaats van de handgrepen, toiletten en tafels.

Ouders en kinderen:

Kinderen die een activiteit in het Kulturhus volgen worden na afloop door 1 ouder/verzorger opgehaald.

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Wellijn Rossum is als eigenaar van het Kulturhus Rabo de CoCeR  verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van het gebouw.  Wij laten ons daarin bijstaan door een beheerder en vrijwilligers.

Beheerder en vrijwilligers.

De beheerder en vrijwilligers die werkzaam zijn in ons gebouw zijn op de hoogte gebracht van dit protocol.. Het bestuur is verantwoordelijk voor de begeleiding van de vrijwilligers in samenwerking met de werkgroep beheer.  Voor vragen kan men zich wenden tot de volgende leden van de werkgroep beheer:

 • Beheerder Jan Bouwhuis, tel. 06-55527757
 • Ben Deterink 06-20571604 of
 • Hans Engelbertink: 06-51926070

Opening van het kulturhus ingaande dinsdag 2 juni 2020

Prikpost Medlon

Elke donderdag is er de mogelijkheid om bloed te prikken tussen 8:00 en 9:00 uur.

Dorpsbibliotheek

 • Op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
 • Op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

Tijdelijk onderkomen Kinderopvang De Knapzak

I.v.m. een verbouwing maakt Kinderopvang De Knapzak tijdelijk gebruik van ruimte in het Kulturhus op maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdag.

Er  is vanaf 1 juni weer individuele muziekles mogelijk

Binnen de muziekfederatie is afgesproken dat er vanaf 1 juni a.s weer individuele muzieklessen kunnen worden gegeven.

Na 1 juni weer vergaderingen of bijeenkomsten.

Verzoeken om reservering kan men per e-mail richten aan: afspraken@kulturhus-de-cocer..nl  of telefonisch in overleg met de  beheerder of dienstdoende vrijwilliger via 0541-625824.

ls er ruimte beschikbaar is dan gelden voor het  maximaal aantal toe te laten gebruikers de volgende aantallen (basis ± 20 personen per 100 m2 )

Theaterzaal  =  38 personen  en Ontmoetingsruimte = 30 personen

Kamer 0.1   =  6 personen

Kamer 0.2.  =  8 personen

Kamer 0.4   = 12 personen

Kamer 1.5   = 15 personen

Kamer 1.3   =  6 personen

Kamer 1.2   =  5 personen

Kamer 1.1.  =  5 personen

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Dit protocol hangen we op bij de hoofdingang van het Kulturhus en leggen we op de tafels en  in de ontmoetingsruimte van het Kulturhus. Tevens maken wij dit bekend in het parochieblad Rossum en op social media.

Vervolgstappen:

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.

Rossum: 28 mei 2020

Bestuur Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum

 

 

Dorpsbieb

Openstellingsuren Dorpsbieb Rossum

Beste mensen.

Het is zover dat we de Dorpsbieb, met wat aanpassingen, weer kunnen openen. De openingstijden zijn woensdag- en vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. U wordt verzocht om zich aan de regels te houden die door de overheid zijn vastgesteld. In de CoCeR is een vrijwilliger van de Dorpsbieb aanwezig om u aanwijzingen te geven.

Voor meer informatie: dorpsbiebrossum.com

Veel leesplezier.

Iedereen zonder COVID-19 verschijnselen mag weer een afspraak maken bij de fysio

11 mei – Iedereen zonder COVID-19 verschijnselen mag weer een afspraak maken bij de fysio:

Op vrijdag 8 mei is er een nieuwe richtlijn voor ons handelen beschikbaar gekomen.
Deze geeft aan dat wij iedereen in principe weer in de praktijk mogen zien, ongeacht medische achtergrond. Wel gelden een aantal regels:

 • Uiteraard mogen mensen met COVID-19 verschijnselen nog niet in de praktijk komen.
  Dat geldt ook voor als er iemand met COVID-19 in je huishouden is.
 • Heb je in de afgelopen 14 dagen bevestigde COVID-19 gehad? Of een huisgenoot? Overleg dan even over een afspraak.
 • Je moet ten minste 24 u COVID-19 symptomen vrij zijn om een afspraak te maken.
  Heb je een afspraak gemaakt toen je gezond was, en ben je later toch ziek geworden, zeg dan je afspraak af.
 • In onze praktijk hanteren wij een strict protocol. Volg de aanwijzingen van de therapeut op.
  In onze praktijk worden voorlopig nog mondmaskers gedragen door de fysiotherapeuten. In de sport ruimte kan hiervan worden afgeweken.
 • Kom precies op het tijdstip van de afspraak de praktijk binnen.
 • We spreiden onze afspraak tijden zodat we zo min mogelijk mensen tegelijk in de wachtkamer hebben. Waarschijnlijk ben je daardoor alleen in de wachtkamer. Mocht je toch iemand treffen, houdt dan 1,5 m afstand.
 • Groepstherapie/trainingen zijn nog niet mogelijk. We volgen hierin de geldende richtlijnen. We onderzoeken hierin de mogelijkheden.

Vriendelijke groet,

Team Fysiotherapie de Essen
www.fysiotherapiedeessen.nl
Grotestraat 8, Rossum

 

Kulturhus de CoCeR

Schilder avonden in Rossum

Vanaf 9 oktober zijn er, van 19:30 tot 21:30 uur, 4 schilder avonden in de CoCeR in Rossum. Bent u creatief en wilt u het wel eens proberen, Meld u aan via onderstaand mailadres.

De kosten zijn € 40,00.

De avonden zijn op:

 • 14 januari 2020
 • 28 januari 2020
 • 11 februari 2020
 • 25 februari 2020
 • 10 maart 202010

Hebt u belangstelling? Dan kunt u zich opgeven voor deze avonden.

Dat kan via e-mail: afspraken@kulturhus-de-cocer.nl

Schilderen 2020

Vakanties in en om Rossum

Vakantie in Twente

Om te noteren in uw agenda: de schoolvakanties tot en met komende zomer.

Wij vallen in de regio Noord.

 • Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020.
 • Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 23 februari 2020.
 • Meivakantie: 25 april t/m 3 mei 2020.
 • Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus 2020.
 • Bouwvakvakantie: 18 juli t/m 8 augustus.

Theatergroep Theater Vitaal

Theater Vitaal is een nieuwe theatergroep voor 60 plussers. Deze Theatergroep maakt producties waarin “oudere” spelers met pit het wel en wee van hun eigen generatie in beeld willen brengen. Ontroerende verhalen, met een stukje herkenning maar ook met veel humor.

Petra Oude Lashof heeft, samen met Carla Leussink en Betsie Maathuis, het plan opgevat deze groep op te richten. Elke vrijdagmorgen van 10.45 uur tot 12.15 uur komen ze bij elkaar om bezig te gaan met theater. Oefeningen, schrijven, spelen kortom alles wat met theater te maken heeft. Petra geeft les in improvisatie en toneelspelen. De planning is om tegen de kerst voor een selecte groep een klein toneelstuk met eventueel zang op te voeren over de Kerst….

Gezellig(?).

Vrijdag 13 september was de eerste bijeenkomst en er hebben zich al een stuk of 12 enthousiaste dames gemeld en zelf 1 heer. Dus heren, kom op en doe mee! Er zit in ons dorp nog zoveel onontdekt talent hebben we al gemerkt. Dus het belooft nog wat.

Theater Vitaal, gezelligheid, lol hebben met elkaar, samen theater maken en naar theater gaan.

Elke vrijdag van 10.45 uur tot 12.15 uur repetitie in ons Kulturhus Rabo de CoCeR.