WERKGROEP BEHEER EN ONZE BEHEERDER

In opdracht ven het bestuur heeft de beheerder, samen met de Werkgroep Beheer, de dagelijkse leiding. Elke maand is er overleg over de gang van zaken.

Ook wordt door de werkgroep de planning gedaan voor de inzet van onze vrijwilligers. Zij worden meestal ingepland tijdens de avonduren.

Leden van de werkgroep:

– Hans Engelbertink, namens bestuur
– Jan Bouwhuis, beheerder
– Ben Deterink, planning
– Jan Heerink, planning
– Marcel Braakhuis, algemeen
– Algemeen e-mailadres: Beheer de CoCeR

Onze beheerder: Jan Bouwhuis

Jan BouwhuisOnze beheerder, Jan Bouwhuis, maakt al heel wat jaren deel uit van het team in onze.

Jan heeft de dagelijkse leiding in de CoCeR en zorgt er, in samenwerking met de werkgroep beheer, voor dat alles in zo goed mogelijk verloopt.