Moos eten bij Guus

Vandaag geet ‘n Hooghedengarde moos ett’n bie Guus in ‘n Bisschop. Loat ‘t oe smaak’n mer east nen borrel.

En veur nog iets meer plezear loopt hier ok de pauwervrouwen rond. Voat in’n optpcht kön ie ze good bekiek’n.

Maak d’r nen mooi’n carnaval van.

En de ear is an’n kok en zien medewerkers.