Auteur archieven: Kultbeheer

Gedeelte erker

Computer inloop uur in de CoCeR – 3e woensdag van de maand

Computerhulp nodig bij uw computer, tablet of smartphone?

Elke 3e woensdag van de maand zijn we in de CoCeR aanwezig. Voor u/jij kunt dan ondersteuning krijgen bij problemen met uw/jou computer, laptop of telefoon.

Blijf niet het probleem maar op ons “spreekuur”. Vragen kost niets.

U bent welkom tussen 19:00 en 20:00 uur.

VOLGENDE KEER 15 JANUARI 2020

Computerhulp in de CoCeR

Officiële start verbouwing Kulturhus Rossum

Start project “Mijn Kulturhus 3.0”

Bijdrage Rabobank

Vanmiddag om 14:00 u heeft de officiële start plaatsgevonden van het hiervoor genoemde project.

Door bijdragen van de Provincie Overijssel, de Gemeente Dinkelland, Duurzaamheidsfonds NAM, de Rabobank, het Oranjefonds, het VSB fonds en de Stichting DOEN is het mogelijk om deze verbouwing re realiseren.

Op de foto voorzitter Jan Nijland met de cheque van het Coöperatiefonds van de Rabobank.

Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Kulturhus de CoCeR

Update ontwikkelingen Kulturhus 3.0

Logo Dorpsraad Logo Kulturhus

Aan alle inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe.

Dorpsraad en de CoCeR:  “Mijn Kulturhus 3.0”

De Dorpsraad Rossum-Lemselo-Volthe en Kulturhus de CoCeR hebben gezamenlijk, ter versterking van de leefbaarheid in Rossum, het plan “Mijn Kulturhus 3.0” in het leven geroepen.

Dit plan voorziet in de realisatie van een dag-horeca gelegenheid met terrasvoorziening aan de zijde van het Thijplein, een maaltijdservice en een buurtsuper met Frank Diepenmaat als beoogde huurder/exploitant.

Met betrekking tot de financiën zijn substantiële bedragen toegezegd of in het vooruitzicht gesteld door o.a. de Provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland. Ook het Kulturhus draagt bij aan investeringen

Er is een groot aantal gesprekken gevoerd tussen Dorpsraad, Kulturhusbestuur en Frank met zijn adviseurs. Daarbij zijn zowel de organisatorische- als financiële voorwaarden belicht.

Gezamenlijk echter hebben alle betrokken partijen moeten constateren dat het plan als totaal economisch niet haalbaar is. Buurtsuper en maaltijdservice maken nu geen deel meer uit van het plan.

Dorpsraad en Kulturhus hebben besloten om het plan “Mijn Kulturhus 3.0” verder intact te laten, waarbij de doelstelling overeind blijft: “De leefbaarheid van Rossum verbeteren met een Kulturhus als centrum van de dorpsgemeenschap door deze accommodatie aan te passen aan nieuwe functies.”

Zo blijft het terras met daghoreca als ontmoetingspunt en verfraaiing van het Thijplein deel uitmaken van het plan, evenals een aangepaste keuken voor het bereiden van maaltijden t.b.v. gebruikers en eigen dag-horeca en een lift om de bovenverdieping toegankelijker te maken.

De uitkomsten van het dorpsproject “Mijn Rossum 2030” bieden aanknopingspunten om ook nieuwe functies te huisvesten.

De enquête van oktober 2018 kunt u nog bekijken op de site.

Het Bestuur van de CoCeR, mede namens de Dorpsraad

Lees meer over de resultaten.