Natura 2000

NATURA 2000

Logo Natura 2000Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Natura 2000-gebieden in Nederland

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Al deze gebieden liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

Om deze belangen te behartigen heeft Natura 2000 een kantoor in Kulturhus Rabo de CoCeR in Rossum. Het kantoor is op woensdag open van 8:00 tot 17:00 uur. Maak, indien nodig, een afspraak voor een gesprek.

NAAR GEBRUIKERS…..