Dorpsraad Rossum

DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN

Logo DorpsraadDe Dorpsraad is continu bezig met het realiseren van diverse projecten in het dorp en de buurtschappen. Daarmee wil ze de leefbaarheid verhogen c.q. in stand houden. Verder organiseert ze elk jaar een dorpsvergadering en heeft ze regelmatig contact met de Gemeente Dinkelland.

Algemeen

  • Inlichtingen kunt u krijgen bij het secretariaat van de Dorpsraad, telefoon 0541 625866.
  • De Dorpsraad vergadert elke 2e woensdag van de maand.
  • Hebt u interesse om zitting te nemen in de Dorpsraad, dan kunt u zich aanmelden via telefoon 0541 625866.
  • De dorpsraad heeft een eigen website: Dorpsraad Rossum
  • De Dorpsraad heeft een e-mailadres: E-mailadres Dorpsraad

De Dorpsraad is een van onze vaste gebruikers en we zijn heel blij met de activiteiten die door de Dorpsraad worden georganiseerd.

NAAR GEBRUIKERS…..