Team Carint Reggeland

CARINTREGGELAND WIJKVERPLEGING ROSSUM

Auto CarintreggelandHeeft u hulp nodig met persoonlijke verzorging, wondzorg, verpleging of heeft u zorg nodig na een ziekenhuisopname. Neem dan contact met ons op of kom langs in Kulturhus Rabo de CoCeR, Thijplein 1 in Rossum:

Thuiszorgteam Rossum 24 uur per dag bereikbaar tel. 088-3677000

E-mailadres: thuiszorg.rossum@carintreggeland.nl

Voor meer informatie is de website van Carintreggeland beschikbaar.

Uitleen van hulpmiddelen:

In Rossum in de CoCeR maar ook aan de Stadtlohnallee 9, Weerselo. Op ma t/m vrij 11.30-12.00 uur.

NAAR GEBRUIKERS…..