Protocol Corona

CORONAPROTOCOL KULTURHUS RABO DE COCER PER 1 JUNI 2020

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen buurthuizen en ontmoetingscentra vanaf 1 juni 2020 weer open voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Voorwaarde voor opening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Om het kulturhus  veilig te kunnen gebruiken heeft het bestuur dit protocol opgesteld.

Richtlijnen RIVM

Kulturhus Rabo de CoCeR volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

 • Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 • Er worden geen handen geschud
 • Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog
 • Regelmatig de handen met zeep wassen, ook tussen de vingers.
 • In papieren zakdoekjes snuiten en niet aan het gezicht zitten

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

 • Kulturhus Rabo de CoCeR meldt zich bij de GGD indien ze een ziektegeval (Corona) heeft
 • Voor elke bezoeker en gebruiker zijn er op statafels in de ontmoetingsruimte desinfectiedoekjes en/of handalcohol en papieren handdoekjes beschikbaar.
 • Jassen worden opgehangen aan de stoel van de gebruiker.
 • De kapstokken mogen niet worden gebruikt.
 • Maximaal 1 persoon achter de bar of de balie
 • Bij contante betalingen wordt zoveel mogelijk gepast betaald.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van melkkannetjes of suikerpotten maar wel van melkcups en suikerzakjes.
 • Glazen worden niet gereinigd in de spoelbak maar in de vaatwasser.
 • Serviesgoed wordt ook niet met de hand afgewassen maar gaat na gebruik in de vaatwasser.

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

Alle ruimten in het kulturhus worden voor 1 juni a.s. schoongemaakt en daarna 2 keer per week schoongemaakt . Daarnaast vindt er dagelijks schoonmaak plaats van de handgrepen, toiletten en tafels.

Ouders en kinderen:

Kinderen die een activiteit in het Kulturhus volgen worden na afloop door 1 ouder/verzorger opgehaald.

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Wellijn Rossum is als eigenaar van het Kulturhus Rabo de CoCeR  verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van het gebouw.  Wij laten ons daarin bijstaan door een beheerder en vrijwilligers.

Beheerder en vrijwilligers.

De beheerder en vrijwilligers die werkzaam zijn in ons gebouw zijn op de hoogte gebracht van dit protocol.. Het bestuur is verantwoordelijk voor de begeleiding van de vrijwilligers in samenwerking met de werkgroep beheer.  Voor vragen kan men zich wenden tot de volgende leden van de werkgroep beheer:

 • Beheerder Jan Bouwhuis, tel. 06-55527757
 • Ben Deterink 06-20571604 of
 • Hans Engelbertink: 06-51926070

Opening van het kulturhus ingaande dinsdag 2 juni 2020

Prikpost Medlon

Elke donderdag is er de mogelijkheid om bloed te prikken tussen 8:00 en 9:00 uur.

Dorpsbibliotheek

 • Op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
 • Op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

Tijdelijk onderkomen Kinderopvang De Knapzak

I.v.m. een verbouwing maakt Kinderopvang De Knapzak tijdelijk gebruik van ruimte in het Kulturhus op maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdag.

Er  is vanaf 1 juni weer individuele muziekles mogelijk

Binnen de muziekfederatie is afgesproken dat er vanaf 1 juni a.s weer individuele muzieklessen kunnen worden gegeven.

Na 1 juni weer vergaderingen of bijeenkomsten.

Verzoeken om reservering kan men per e-mail richten aan: afspraken@kulturhus-de-cocer..nl  of telefonisch in overleg met de  beheerder of dienstdoende vrijwilliger via 0541-625824.

ls er ruimte beschikbaar is dan gelden voor het  maximaal aantal toe te laten gebruikers de volgende aantallen (basis ± 20 personen per 100 m2 )

Theaterzaal  =  38 personen  en Ontmoetingsruimte = 30 personen

Kamer 0.1   =  6 personen

Kamer 0.2.  =  8 personen

Kamer 0.4   = 12 personen

Kamer 1.5   = 15 personen

Kamer 1.3   =  6 personen

Kamer 1.2   =  5 personen

Kamer 1.1.  =  5 personen

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Dit protocol hangen we op bij de hoofdingang van het Kulturhus en leggen we op de tafels en  in de ontmoetingsruimte van het Kulturhus. Tevens maken wij dit bekend in het parochieblad Rossum en op social media.

Vervolgstappen:

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.

Rossum: 28 mei 2020

Bestuur Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum