Kulturhus de CoCeR

Bij deze huisregels i.v.m. voorschriften van de overheid.

Logo Kulturhus

MAATREGELEN  I.V.M. CORONA KULTURHUS

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen buurthuizen en ontmoetingscentra vanaf 1 juni 2020 weer open voor maximaal 30 mensen. Om het Kulturhus  veilig te kunnen gebruiken heeft het bestuur een aantal maatregelen getroffen  naast de algemene aanwijzingen van het RIVM.

Aanwijzingen voor de gebruikers

  • Reinig bij binnenkomst je handen. Daarvoor is in de ontmoetingsruimte desinfectie beschikbaar .
  • Volg de aangegeven looproute en houd je aan de afstand van 1,5 meter (geldt niet voor kinderen van 12 jaar en jonger)
  • Kapstokken mogen niet worden gebruikt maar jassen moeten worden opgehangen aan de stoel van de gebruiker.
  • Gebruikers worden verzocht zelf koffie/thee op te halen bij de beheerder of dienstdoende vrijwilliger
  • Om onnodig contact te vermijden met spullen waar een ander met hand of mond aan heeft gezeten wordt de gebruiker verzocht gebruikt serviesgoed of glazen zelf terug te brengen en neer te zetten op een daarvoor bestemde serveerwagen naast de bar.

Ouders en kinderen

Kinderen die een activiteit in het Kulturhus volgen worden na afloop door 1 ouder/verzorger opgehaald.

Overige maatregelen :

  • Kulturhus Rabo de CoCeR meldt zich bij de GGD indien ze een ziektegeval (Corona) heeft
  • In alle ruimtes is reinigingsmateriaal voor de handen beschikbaar .
  • Glazen en serviesgoed worden niet met de hand gereinigd maar in de vaatwasser.
  • Alle ruimten in het kulturhus worden 2 keer per week schoongemaakt .
  • Er vindt dagelijks meerdere keren schoonmaak plaats van handgrepen, toiletten en tafels.