Kulturhus de CoCeR

Bij deze huisregels i.v.m. voorschriften van de overheid.

Logo Kulturhus


AANPASSING CORONAMAATREGELEN KULTURHUS RABO DE COCER per 14 oktober 2020

Per 14 oktober jl. zijn door het Rijk enkele nieuwe maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Wat het Kulturhus  betreft kan het protocol van augustus jl. gehandhaafd blijven qua hygienemaatregelen, looproute e.d.. Nieuw zijn de volgende aanpassingen die zijn opgetekend uit de noodverordening voor de veiligheidsregio Twente (versie 14 oktober 2020)

Gastgegevens

Om bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken worden van iedere gast de volgende gegevens vastgelegd: gezondheidssituatie, naam, adres, datum en tijd, e-mailadres, telefoonnummer, toestemming tot verwerking gegevens. Een gast die zijn of haar gegevens niet wil afgeven kan (nog steeds) niet worden geweigerd. De gastgegevens mogen alleen voor onderzoek door de GGD worden gebruikt en moeten minimaal 14 dagen bewaard blijven en daarna door de exploitant worden vernietigd. Gasten moeten altijd gaan zitten, Staan is niet toegestaan.

Advies mondkapjes te dragen tijdens het verkeer in de binnenruimte

Als bezoekers eenmaal zitten kan het mondkapje af mits de 1,5 meter afstand wordt bewaard.

Maximaal aantal bezoekers

Er geldt een verbod tot samenkomst van meer dan 30 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte. Een zichtbaar afgescheiden podium geldt daarbij als zelfstandige ruimte. Bij reserveringen wordt per ruimte rekening gehouden met de 1.5 meter afstand.

Gasten moeten altijd gaan zitten.

Drinkgelegenheid gesloten

De bar is ingaande 14 oktober 2020 tenminste een maand lang  gesloten.

Koffie of thee kan gereserveerd worden bij het bespreken van een zelfstandige ruimte en wordt daar dan, naargelang het aantal bezoekers, neergezet door beheerder of dienstdoende vrijwilliger..

Rossum: 14 oktober 2020

Bestuur Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum


CORONAMAATREGELEN KULTURHUS RABO DE COCER AUGUSTUS 2020

Veilig afstand houden

 • Altijd 1.5 meter afstand houden, uitgezonderd kinderen tot 12 jaar, jongeren tot 18 jaar onderling en contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders
 • Verzocht wordt om bij binnenkomst de aangegeven looproute te volgen

Hygiëne en ventilatie

 • Geen handen schudden en hoesten en niezen in de elleboog
 • In papieren zakdoekjes snuiten en niet aan het gezicht zitten
 • Regelmatig de handen met zeep wassen
 • In de ontmoetingsruimte is er reinigingsmateriaal voor de handen
 • Ramen en deuren worden regelmatig opengezet
 • Toilet doorspoelen met gesloten deksel (vermindert het aantal aerosole deeltjes sterk)

Voorzieningen

 • Aantal bezoekers is beperkt tot maximaal 100 personen, exclusief personeel
 • Bij reserveringen wordt per ruimte rekening gehouden met de 1.5 meter afstand-          regel.
 • Kulturhus Rabo de CoCeR meldt zich bij de GGD indien ze een ziektegeval (Corona)            heeft.
 • Melkkannetjes of suikerpotten worden niet gebruikt maar melkcups en suikerzakjes.
 • Kapstokken niet gebruiken maar jassen s.v.p ophangen aan stoel gebruiker.
 • Maximaal 1 persoon achter de bar of de balie en zoveel mogelijk gepast betaald.
 • Glazen en serviesgoed worden niet met de hand gereinigd maar in de vaatwasser.

Schoonmaak maatregelen:

 • Alle gebruikte ruimtes in het kulturhus worden 2 keer per week schoongemaakt
 • Handgrepen, toiletten en gebruikte tafels worden dagelijks schoongemaakt

Horecadeel en gastgegevens

Gasten worden gevraagd naar hun gezondheid. Om bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken mogen voor iedere gast de volgende gegevens worden vastgelegd: naam, adres, datum en tijd, e-mailadres, telefoonnummer en zijn/haar toestemming. Een gast die zijn of haar gegevens niet wil afgeven kan niet worden geweigerd. De gastgegevens mogen alleen voor onderzoek door de GGD worden gebruikt en moeten minimaal 2 weken bewaard blijven. Gasten moeten altijd gaan zitten, Staan is niet toegestaan.

Vragen?

Voor vragen kan men zich wenden tot de volgende leden van de werkgroep beheer:

 • Beheerder Jan Bouwhuis, tel. 06-55527757
 • Ben Deterink 06-20571604 of
 • Hans Engelbertink: 06-51926070

Rossum: 19 augustus 2020

Bestuur Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum